Oktató videók

Ezekkel az oktató videókkal a Prooktatás tanulói vissza tudják nézni a képzés teljes órai anyagát.

A JavaScript tanfolyam órái

JavaScript Kurzus 3. óra (vezérlési szerkezetek, function)

1. Vezérlési szerkezetek:

 • Ciklusok:
  • While
  • For
  • For-of
 • If/else, elseif statement
 • Switch statement

2. Function

 • Control flow fogalma
 • Function, mint subroutine
 • Function, mint matematikai függvény
 • First class function
 • Anoním function

JavaScript Kurzus 4. óra (események a böngészőben)

1. Kliens oldali alkalmazások felépítése

 • Action
 • State
 • Render

2. Reagálás eseményekre

 • Click, submit, hover, mousemove

3. Elementek kiválasztása a document object-ből

 • getElementById, querySelector, querySelectorAll function-ök

JavaScript Kurzus 5. óra (event object)

1. Adatok az event object-ben

 • preventDefault function
 • event.target
 • input mezők adatainak kinyerése

2. Példa feladatok

JavaScript Kurzus 6. óra (array methodok)

1. Higher order function fogalma

 • Map
 • Filter
 • Reduce

2. Adatok

 • leképezése,
 • szűrése,
 • aggregálása procedurális és funkcionális módszerekkel

JavaScript Kurzus 7. óra (projekt)

1. Kliens oldali alkalmazás építése

 • Erőforrás listázása
 • Létrehozása

JavaScript Kurzus 8. óra (projekt II., HTTP)

projekt II., HTTP

 1. Kliens oldali alkalmazás építése - Erőforrás felülírása - Törlése
 2. A HTTP protokoll - Request method, path, header, body - Response header, body, status

JavaScript Kurzus 9. óra (AJAX)

1. JSON fájlformátum célja, szintaktikája

2. JS Engine működése:

 • Stack
 • Web api-k
 • Callback queue
 • Event loop

3. Aszinkron JavaScript fogalma

4. XMLHttpRequest

JavaScript Kurzus 10. óra

AJAX II.

 1. Aszinkron kérések XMLHttpRequest objecttel és callback function-nel
 2. Callback hell/pyramid of doom
 3. Aszinkron műveletek Promise-okkal
 4. Promise chain
 5. Fetch API

JavaScript Kurzus 11. óra (Nyelvi eszközök)

 • Arrow function
 • Let, const
 • Try/catch
 • Programozási paradigmák

JavaScript Kurzus 12. óra (OOP, Node.js)

1. Objektum orientált programozás

 • Function constructor
 • Class deklaráció
 • Switch statement

2. Node.js

 • Telepítés
 • REPL
 • Szerver készítése

JavaScript Kurzus 13. óra (Node.js)

1. Node js module wrapper function

 • A wrapper function paraméterei
 • Exportálás és importálás module-ból/module-ba

2.Full stack rendszer felépítése

 • User interface
 • State
 • API
 • Router
 • Controller
 • Adattároló réteg

3. Erőforrások kiszolgálása szerver oldalról

 • Statikus tartalom (HTML és JS content)
 • Dinamikus tartalom (Termékek listája)

JavaScript Kurzus 14. óra (Node.js)

 • Stream
 • Filerendszer műveletek

JavaScript Kurzus 15. óra (Node.js)

 • NPM
 • Erőforrás törlése
 • Dinamikus HTML tartalom kiszolgálása
 • Cross site scripting támadás (XSS)

JavaScript Kurzus 16. óra (Express)

 • Postman
 • Express framework
 • Middleware
 • Dinamikus komponens az URL-ben
 • JSON encoded body kiolvasása a request-ből
 • Query paraméterek kiolvasása a request-ből

JavaScript Kurzus 17. óra (MongoDB)

 • SQL vs. NoSQL adatbázisok
 • Mongo Atlas konfiguráció
 • Erőforrás mentése és listázása

JavaScript Kurzus 18. óra (MongoDB II.)

 • JSON API befejezése
 • updateOne
 • Array push
 • Aggregálás

JavaScript Kurzus 19. óra (Kliens app)

 • UI elemek felépítése
 • REST endpointok összekötése a kliens applikációval

JavaScript Kurzus 20. óra (Kliens app II.)

UI elemek

 • delete
 • update

JavaScript Kurzus 21. óra (Node.js website)

 • Szerver oldalon generált HTML tartalom
 • Ejs template engine
 • Kód: https://drive.google.com/open?id=152j6wZx2EjLMD5Hj1rC2jL2A09bKAu_c

JavaScript Kurzus 22. óra (Node.js website II.)

 • szerver oldali validáció
 • redirectelés
 • renderelés query paraméterek alapján

JavaScript Kurzus 23. óra (Node.js website III.)

 • pagination
 • limit
 • skip
 • mongodb query operátorok

A Back-end tanfolyam órái

Back-end Kurzus 3. óra (vezérlési szerkezetek)

1. Vezérlési szerkezetek:

 • Ciklusok:
  • While
  • For
  • For-of
 • If/else, elseif statement
 • Switch statement

2. Iterálás példa adatseten

3. Dinamikus adat kiírása HTML tartalomba

Back-end Kurzus 4. óra (function, HTTP)

1. Function

 • Control flow fogalma
 • Function, mint subroutine
 • Function, mint matematikai függvény

2. Tömb műveletek

 • Tömbhöz új elem hozzáadása
 • Szűrés

3. A HTTP protokoll működése és használata a PHP-ban

 • Request method, path, header, body
 • Response header, body, status
 • PHP szuperglobális változók
 • Single entrypoint fogalma

Back-end Kurzus 5. óra (útvonalválasztó, adattárolás)

1. Router (útvonalválasztó)

2. Adattárolás JSON file-ban

 • Ciklusok:
 • Create (erőforrás létrehozása)
 • Read (erőforrás kiolvasása)

3. HTTP redirect végrehajtása

Back-end Kurzus 6. óra (projekt I.)

1. Szöveg keresése szöveges tartalomban

2. Egyedi azonosító generálása

3. Erőforrás törlése

Back-end Kurzus 7. óra (projekt II.)

1. Erőforrás

 • Kikeresése egyedi azonosító alapján
 • Felülírása

2. Refaktorálás

 • Gyakran előforduló műveletek kiszervezése függvényekbe

Back-end Kurzus 8. óra (Objektum orientált programozás I.)

1. Programozási paradigmák

 • Procedurális
 • Funkcionális
 • Objektum orientált

2. Class deklaráció

 • Property
 • Method
 • Setter method

3. Class példányosítás

 • Object felpopulálása adattal

Back-end Kurzus 9. óra (Objektum orientált programozás II.)

1. Class deklaráció

 • Konstrukor
 • Chainable setter method
 • Getter method

2. Objektum kompozíció

3. Objektumok tömbjének létrehozása

Back-end Kurzus 10. óra

MySQL bevezetés

1. Relációs adatbázis kezelő rendszerek ismérvei

 1. Tábla
 2. Oszlop
 3. Sor

2. phpMyadmin

 1. Adatbázis és tábla létrehozása
 2. Adattípusok

3. MySQL statement-ek

 1. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

MySQL II.

Adatmodellek

 1. One-to-one
 2. One-to-many
 3. Many-to-many

Back-end Kurzus 11. óra (MySQL III.)

MySQL

 • FOREIGN CONSTRAINT
 • INNER JOIN
 • LEFT JOIN

Back-end Kurzus 12. óra (MySQL IV.)

PHP template újra felhasználása

MySQL clause-ok:

 • WHERE
 • GROUP BY
 • HAVING
 • ORDER BY
 • LIMIT, OFFSET

Back-end Kurzus 13. óra (MySQL V.)

 • MySQL query-k
 • Pagination

Back-end Kurzus 14. óra (Session)

 • User authentication
 • Session
 • Cookie

Back-end Kurzus 15. óra (File upload)

 • Cookie unset
 • Kép feltöltése

Back-end Kurzus 16. óra (Jelszókezelés)

 • Regisztráció
 • Felhasználó bizalmas adatainak tárolása

Back-end Kurzus 17. óra (Composer)

 • Composer init, require, remove parancsok
 • Nikic/fast-route útvonalválasztó package
 • REST API

Back-end Kurzus 18. óra (OOP 2)

 • extendelési hierarchia
 • kompozíció vs. öröklődés
 • interface
 • plugin architektúra

Back-end Kurzus 19. óra (OOP 2 II.)

 • interface
 • closure
 • static method
 • globális változó

Back-end Kurzus 20. óra (Fastruktúrák)

 • git kezelés alapjai
 • rekurzió
 • fa struktúra felépítése
 • műveletek fastruktúrákkal

A Front-end tanfolyam órái - Neo

Front-end 13. óra. Javascript alapok

 • A javascript alapvető vezérlési szerkezetei, változók típusai.
 • Változók elnevezése.
 • Szekvenciák, szelekciók, iterációk.

Front-end 14. óra. Javascript alapok II.

 • Függvények
 • Tömbök
 • Objektumok

Front-end 15. óra. JS eventek ismertetése

 • onChange
 • onClick

jQuery alapok - 6. (utolsó JS) óra

 • Szelektorok
 • JS jQuery különbségek
 • Menü készítés Jqueryvel

Front-end 16. óra (Js V.)

Functions, EventListeners, gyakorlás

A Front-end tanfolyam órái - Tomi

Bootstrap 1. óra

 • Bevezetés a Bootstrapbe. https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/introduction/

Bevezetés a Bootstrapbe 1. rész

 • És az előző órai házi feladat átnézése

Front-end - Bootstrap I. 1.rész

 • Carusel
 • card és card deck
 • gyors weblap felépités

Front-end - Bootstrap I. 2.rész

 • Carusel
 • card és card deck
 • gyors weblap felépités

Front-end - Bootstrap II. 1.rész

 • Grid -rendszer
 • átlagos kérdések
 • container + fluid
 • Homok óra w-100 / w-50
 • row + col

Front-end - Bootstrap II. 2.rész

 • bracket bootstrap snipet
 • bootstrap IMG + Divek
 • bootstrap dropdown menü

Front-end - Bootstrap II. 3.rész

 • bootstrap weblap felépitése
 • Card & card deck

Front-end Tomi - 03.30

Az órán vette feladatok forrás kódjai a leírásban

Front-end - Tomi - 04.01.

 • bootstrap alert
 • forms

Front-end Tomi - 04.04. I.

 • bootstrap Modal&Alarm

Front-end Tomi - 04.04. II..

 • bootstrap Modal&Alarm

Front-end Tomi - 04.04. III.

 • bootstrap Modal&Alarm

Front-end Tomi - 04.04. IV.

 • bootstrap Form
 • bootsrsap Form&Aler
 • Sass (csak át tekintés - bevezető )
 • Záró kérdések