1. feladat

kereső játék


        
		
			
Írd ide a hibás sor számát, majd helyesen a kódrészletet: